نگهداری

 

کیفیت سیستم تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع در هر ساختمان ، ارتباط مستقیمی با آسایش ساکنان آن دارد. به همین دلیل سیستم تاسیسات در این قسمت یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر ساختمان محسوب می‌شود و هزینه‌ی بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد. خدمات مربوط به نگهداری و پشتیبانی این تاسیسات، برای جلوگیری از هرگونه خرابی در هر زمان، آسایش ساکنین را به همراه دارد. همچنین سرویس دوره‌ای سیستم سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع (HVAC) در ساختمان باعث کاهش هزینه‌های جاری، قبض‌های مصرف انرژی و همچنین افزایش آسایش حرارتی(خنک‌سازی در تابستان، گرمایش در زمستان، تهویه هوای سالم) در ساختمان برای ساکنین می‌شود.

هر موتورخانه‌ی سرمایشی یا گرمایشی و یا سیستم تهویه مطبوع بعد از نصب و راه اندازی نیاز به تعمیر و نگهداری دارد. در صورتی که نگهداری تجهیزات موتورخانه و سایر سیستم‌ها در زمان مناسب و بوسیله‌ی سرویس‌های دوره‌ای صورت گیرد هزینه کلی آن در بلند مدت کاهش پیدا می‌کند که باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز می‌گردد.

شرکت دیهیم تهویه نوین علاوه بر خدمات طراحی، اجرا و تامین تجهیزات سیستم‌های تاسیساتی ساختمان، خدمات نگهداری خود ارائه می‌دهد. کارشناسان و متخصصان این شرکت خدمات مربوط به نگهداری سیستم‌های سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع را با توجه به نوع کاربری ساختمان‌ها در چند سطح بازدید روزانه، هفتگی و ماهیانه پروژه‌ها ارائه می‌دهند. شرکت دیهیم تهویه نوین در این راستا آماده همکاری با مهندسان ، مشاوران و مجریان پروژه‌ها است.