اهداف شرکت دیهیم تهویه نوین

1) هوای پاک:
شرکت دیهیم تهویه نوین با راهکارهای خود به کاهش مصرف انرژی و در نتیجه به کاهش آلودگی آب، هوا و محیط زیست کمک می‌کند. محصولات و خدمات ما ضمن برطرف کردن چالش جهانی آب و هوا، با بهینه‌سازی سیستم های گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع متناسب با نیازها و شیوه‌های زندگی به تولید و رفاه کمک می‌کند بدلیل اینکه کیفیت هوای داخل خانه ارتباط مستقیمی با کیفیت هوای پاک بیرون دارد.

2) کاهش مصرف انرژی:
با توجه به اهمیت روز افزون انرژی و انتظار مصرف کنندگان از دریافت بهترین کیفیت از سیستم‌های تهویه مطبوع خود و کاهش هزینه‌های بهره برداری، این شرکت با ارائه بهترین راه حل ها و کنترل صحیح سیستم های تهویه مطبوع موجب کاهش مصرف انرژی و رضایت و آسایش مصرف کنندگان می گردد. ما با استفاده از حداقل تجهیزات به کاهش مصرف انرژی می‌رسیم. راهکارهای ما کارآمد و اثبات شده اند. آنها بازپرداخت سریع و کاربردهای آسانی دارند. اگر از انرژی کمتری استفاده کنیم باعث آلودگی کمتری می‌شویم و در هزینه های خود صرفه جویی می‌کنیم. سوخت آیندگان چیزی است که ما امروز صرفه جویی می کنیم.

3) زیر ساخت ها:
پیش بینی می شود یک میلیارد نفر دیگر تا سال 2030 به جمعیت شهر نشین جهان اضافه شود. نیاز جدی به ساخت زیرساخت های جدید برای حمایت از این رشد شهری وجود دارد. به عنوان مثال : حمل و نقل، آب، نیرو، گرمایش، سرمایش، مدیریت پسماند، ارتباطات و … . شهرها موتورهایی برای رشد اقتصادی هستند. آنها بیش از هشتاد درصد از تولید اقتصادی جهان و حدود هفتاد درصد از مصرف جهانی انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با انرژی را تولید می‌کنند. در صورتی که این شهرنشینی به خوبی مدیریت شود با افزایش بهره وری، تشویق نوآوری و ایده های جدید و صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع، می‌توان رشد پایدار را ارتقا بخشید. هر ساله دولت موظف به تامین انرژی به وسیله ساخت زیرساخت های جدید است. شرکت دیهیم تهویه نوین با بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و نیروگاه ها باعث کاهش هزینه‌های تامین زیر ساخت های جدید می‌شود.