آینده یعنی برق

سازمان جهانی انرژی و اتحادیه اروپا در حال اجرای برنامه بلند مدتی جهت کاهش تولید دی اکسید کربن و استفاده از انرژی های پاک هستند. این برنامه موجب جایگزینی نیروگاههای سوخت فسیلی با سلول‌های خورشیدی، نیروگاههای هسته‌ای و توربین‌های بادی می‌شود.

در آینده نزدیک تغییراتی که تکنولوژی های جدید به وجود می‌آورند ما را شگفت زده خواهد کرد. رشد جمعیت و افزایش استانداردهای زندگی موجب افزایش 37 درصدی در مصرف انرژی تا سال 2040 می‌گردد، همچنین ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به طور فزاینده ای تحت تاثیر گرم شدن کره زمین قرار گرفته است. در نتیجه تمرکز اصلی فن آوری های سبز بر روی جایگزینی سوخت فسیلی با تجهیزات الکتریکی است.

ساختمانها یکی از منابع اصلی مصرف انرژی در دنیا هستند. بهبود عملکرد انرژی ساختمانها موجب کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید دی اکسید کربن می‌شود. بر این اساس میتوان از گرمتر شدن کره زمین جلوگیری کرد.

گرمایش از کف برقی یکی از راهکارهای مقرون به صرفه در مقایسه با سایر سیستم‌های گرمایشی می‌باشد که کمک شایانی به کاهش تولید دی اکسید کربن می‌کند. ترکیب گرمایش از کف برقی با سلول‌های خورشیدی راه حل دائمی جهت کاهش هزینه‌های مصرف انرژی است.